شناسنامه به روایت دست (گفتگویی با هوشنگ چالنگی)

گروه مولفان:
علی عبدالله پور (نویسنده) | هوشنگ چالنگی (مصاحبه شونده )

ناشر:
مانیا هنر

درباره کتاب:
شناسنامه به روایت دست (گفتگویی با هوشنگ چالنگی) عنوان کتابی است از علی عبدالله پور که در 344 صفحه و توسط انتشارات مانیا هنر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.