زار

مولف:
شرمین نادری (نویسنده)

ناشر:
بان

درباره کتاب:
زار عنوان کتابی است از شرمین نادری که در 232 صفحه و توسط انتشارات بان در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شرمین نادری، کتاب‌های اشرف جان و رویاهای شهریور(کتاب آمه)، ماه گرفته ها(کتاب آمه)، خانجون و کوچه ی پریون(حوض نقره)، خانجون و بوی ریحون(حوض نقره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.