هارمونیا (جستاری در خاستگاه های علم هارمونی و کارکرد آن در پیدایش فلسفه)

مولف:
شهاب طالقانی (نویسنده)

ناشر:
نقش جهان مهر

درباره کتاب:
هارمونیا (جستاری در خاستگاه های علم هارمونی و کارکرد آن در پیدایش فلسفه) عنوان کتابی است از شهاب طالقانی که در 320 صفحه و توسط انتشارات نقش جهان مهر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هستی شناسی است. از شهاب طالقانی، کتاب تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز(نقش جهان مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.