قدرت، ایمان، عشق (خاطرات محمدعلی کلی)

گروه مولفان:
محمد علی کلی (نویسنده) | ریچارد دارهام (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | منوچهر بصیر (مترجم)

ناشر:
نگاه امروز

درباره کتاب:
قدرت، ایمان، عشق (خاطرات محمدعلی کلی) عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی منوچهر بصیر که در 540 صفحه و توسط انتشارات نگاه امروز در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Greatest، my own story. موضوع اصلی این کتاب بوکسور ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.