قصه های تازه از کتابهای کهن (مجموعه کامل ده دفتر در یک کتاب)

مولف:
مهدی آذریزدی (نویسنده)

ناشر:
بهزاد

درباره کتاب:
قصه های تازه از کتابهای کهن (مجموعه کامل ده دفتر در یک کتاب) عنوان کتابی است از مهدی آذریزدی که در 0 صفحه و توسط انتشارات بهزاد در سال 86 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی آذریزدی، کتاب‌های قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان