بحرالمعانی (مجموعه نامه های عرفانی)

گروه مولفان:
محمدبن جعفر مکی حسینی (نویسنده) | محمد سرور مولائی (ویراستار)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
بحرالمعانی (مجموعه نامه های عرفانی) عنوان کتابی است از محمدبن جعفر مکی حسینی که در 580 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق عرفانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.