اردوگاه اطفال

مولف:
احمد یوسف زاده (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
اردوگاه اطفال عنوان کتابی است از احمد یوسف زاده که در 328 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد یوسف زاده، کتاب‌های آن بیست و سه نفر(انتشارات سوره مهر)، حقوق مدنی؛ کارشناسی ارشد(مدرسان شریف)، حقوق مدنی؛ کارشناسی ارشد(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.