گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد

مولف:
موسی غنی نژاد اهری (نویسنده)

ناشر:
مینوی خرد

درباره کتاب:
گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد عنوان کتابی است از موسی غنی نژاد اهری که در 280 صفحه و توسط انتشارات مینوی خرد در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی غنی نژاد اهری، کتاب‌های اقتصاد ایران در تنگنای توسعه(نشر مرکز)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر(نشر مرکز)، اقتصاد و عدالت اجتماعی(نشر نی)، آزادسازی و عملکرد اقتصادی(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.