مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (حل مسایل پیشرفته و کاربردی)

مولف:
شاهین شایان آرانی (نویسنده)

ناشر:
چالش

درباره کتاب:
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (حل مسایل پیشرفته و کاربردی) عنوان کتابی است از شاهین شایان آرانی که در 371 صفحه و توسط انتشارات چالش در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت ریسک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.