درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه ای (فراگرد تنظیم و تدوین بودجه در عمل)

گروه مولفان:
علی اصغر پورعزت (نویسنده) | پاکنوش کیانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه ای (فراگرد تنظیم و تدوین بودجه در عمل) عنوان کتابی است از علی اصغر پورعزت که در 78 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بودجه ریزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اصغر پورعزت، کتاب‌های مبانی دانش اداره دولت و حکومت(سمت)، منطق عدالت زبانی(مدیر فردا)، مبانی مدیریت دولتی(سمت)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.