تشریح کامل سوالات آزمون های کارشناسی رسمی «رشته امور ثبتی» (دادگستری و قوه قضاییه ویژه مهندسان راه و ساختمان، نقشه برداری و کارشناسان ثبتی و حقوقی از سال 1380- 1393)

مولف:
محمد عظیمی آقداش (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
تشریح کامل سوالات آزمون های کارشناسی رسمی «رشته امور ثبتی» (دادگستری و قوه قضاییه ویژه مهندسان راه و ساختمان، نقشه برداری و کارشناسان ثبتی و حقوقی از سال 1380- 1393) عنوان کتابی است از محمد عظیمی آقداش که در 296 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کانون وکلای دادگستری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد عظیمی آقداش، کتاب‌های مناقصات طرح های عمرانی و غیر عمرانی(پارسیا)، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین(پارسیا)، قوانین و مقررات ثبتی (کتاب دوم)(پارسیا)، مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.