آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

گروه مولفان:
مرتضی صدیق (نویسنده) | نگین حاتمی زاده (نویسنده)

ناشر:
پرهام نقش

درباره کتاب:
آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی عنوان کتابی است از مرتضی صدیق که در 240 صفحه و توسط انتشارات پرهام نقش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی صدیق، کتاب‌های ساعتی صد(طراحان هنر)، اسیکس پلان و مقطع اتاق های 101 هتل(بیهق کتاب)، روند معماری داخلی(کلهر)، پرسپکتیو غیر معمارانه(سروش دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.