مانی و سنت مانوی [مجموعه گفتگوی تمدنها]

مولف:
عباس باقری (مترجم)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
مانی و سنت مانوی [مجموعه گفتگوی تمدنها] عنوان کتابی است با ترجمه عباس باقری که در 215 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Mani et la tradition manicheenne. موضوع اصلی این کتاب مانی، 216 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان