مهندسی سیستمها و روشها

گروه مولفان:
سید حسین ابطحی (نویسنده) | صادق فرامرزی (نویسنده)

ناشر:
فوژان

درباره کتاب:
مهندسی سیستمها و روشها عنوان کتابی است از سید حسین ابطحی که در 328 صفحه و توسط انتشارات فوژان در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حسین ابطحی، کتاب‌های بررسی موردی استراتژی منابع انسانی(فوژان)، مدیریت منابع انسانی(فوژان)، استراتژی های توسعه منابع انسانی(فوژان)، بهره وری(فوژان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.