مبانی و مدل بندی بیزی داده ها (با استفاده از برنامه نویسی BUGS و نرم افزار R)

گروه مولفان:
مجتبی گنجعلی (نویسنده) | تابان باغفلکی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید بهشتی

درباره کتاب:
مبانی و مدل بندی بیزی داده ها (با استفاده از برنامه نویسی BUGS و نرم افزار R) عنوان کتابی است از مجتبی گنجعلی که در 402 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. از مجتبی گنجعلی، کتاب آشنایی با آمار مقدماتی(نگارنده دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.