مدل سازی مالی و ارزش گذاری (پیاده سازی اصول مالی شرکتی در بستر اکسل)

گروه مولفان:
سعید فلاح پور (گردآورنده) | فرید تندنویس (گردآورنده)

ناشر:
چالش

درباره کتاب:
مدل سازی مالی و ارزش گذاری (پیاده سازی اصول مالی شرکتی در بستر اکسل) عنوان کتابی است از سعید فلاح پور که در 460 صفحه و توسط انتشارات چالش در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اکسل مایکروسافت (فایل کامپیوتر) است. از سعید فلاح پور، کتاب مدیریت ریسک در بانکداری(شاهق) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.