قدرت تان را در اختیار بگیرید (شرح زندگی محقق مغزی که سکته مغزی اش ریشه های جسمانی تجربه های عرفانی را نشانش داد)

گروه مولفان:
جیل بالت تیلور (نویسنده) | فرخ بافنده (مترجم)

ناشر:
آسمان نیلگون

درباره کتاب:
قدرت تان را در اختیار بگیرید (شرح زندگی محقق مغزی که سکته مغزی اش ریشه های جسمانی تجربه های عرفانی را نشانش داد) عنوان کتابی است از جیل بالت تیلور با ترجمه‌ی فرخ بافنده که در 195 صفحه و توسط انتشارات آسمان نیلگون در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از My stroke of insight: a brain scientist's personal journey، c2006. موضوع اصلی این کتاب بیماران مغزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جیل بالت تیلور، کتاب‌های سفری استثنایی که با سکته آغاز شد!(پندار تابان)، معجزه های نیمکره راست و چپ مغز(فرهنگ رسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.