زیبایی شناسی خورد و خوراک

گروه مولفان:
الیزابت تلفر (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | کاوه بهبهانی (مترجم)

ناشر:
کرگدن

درباره کتاب:
زیبایی شناسی خورد و خوراک عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی کاوه بهبهانی که در 248 صفحه و توسط انتشارات کرگدن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مواد غذایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.