نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران

مولف:
احمد سیف (نویسنده)

ناشر:
کرگدن

درباره کتاب:
نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران عنوان کتابی است از احمد سیف که در 264 صفحه و توسط انتشارات کرگدن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد سیف، کتاب‌های گزارش سر مورتیمر دوراند(نشر نی)، بربریت مدرن(شرکت نشر قطره)، سرمایه داری و دموکراسی(مضمون)، اقتصاد سیاسی جهانی کردن(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.