طبقات الاجازات بالروایات (اجازه آیه الله السیدحسن الصدر لآیه الله السید صدرالدین الصدر والشیخ محمدباقر النجفی الاصفهانی المشتهر ب«اُلفت»)

گروه مولفان:
سیدحسن صدر (نویسنده) | سیدموسی شبیری زنجانی (نویسنده) | ناصرالدین انصاری (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
طبقات الاجازات بالروایات (اجازه آیه الله السیدحسن الصدر لآیه الله السید صدرالدین الصدر والشیخ محمدباقر النجفی الاصفهانی المشتهر ب«اُلفت») عنوان کتابی است از ناصرالدین انصاری که در 164 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محدثان شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصرالدین انصاری، کتاب‌های یاد ایام(برگ رضوان)، نسیم ایمان(بوستان کتاب قم)، شمیم کنعان(بوستان کتاب قم)، اختران فقاهت(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.