شاعری (بوطیقا)

گروه مولفان:
ارسطو (نویسنده) | رضا شیرمرز (نویسنده)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
شاعری (بوطیقا) عنوان کتابی است از رضا شیرمرز که در 223 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارسطو، ۳۸۴ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا شیرمرز، کتاب‌های پرندگان(شرکت نشر قطره)، زیبایی شناسی(شرکت نشر قطره)، ابرها(شرکت نشر قطره)، کالبدشناسی درام(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.