زبان برای رنجاندن نیست [مهارتهای زندگی/393]

گروه مولفان:
الیزابت وردیک (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | خورشید همتی آهویی (مترجم) | ماریکا هاینلن (تصویرگر)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
زبان برای رنجاندن نیست [مهارتهای زندگی/393] عنوان کتابی است از الیزابت وردیک با ترجمه‌ی خورشید همتی آهویی که در 31 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Words are not for hurting، c2004. موضوع اصلی این کتاب آداب معاشرت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیزابت وردیک، کتاب‌های رفیق ... استرس نداشته باش! آروم باش(ایران بان)، رفیق ... از زورگوها نترس! شجاع باش(ایران بان)، رفیق. .. خشمگین نباش! خونسرد باش(ایران بان)، رفیق. .. بی ادب نباش! با نزاکت باش(ایران بان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.