فضای سایبر 2025 (تصمیمات امروز، بستر فردا هدایت آینده سیاست و الزامات امنیت سایبر)

گروه مولفان:
دیوید برت (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | احسان کیان خواه (مترجم)

ناشر:
سروش

درباره کتاب:
فضای سایبر 2025 (تصمیمات امروز، بستر فردا هدایت آینده سیاست و الزامات امنیت سایبر) عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی احسان کیان خواه که در 104 صفحه و توسط انتشارات سروش در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cyberspace 2025: todays decisions tomarrows terrain. .. موضوع اصلی این کتاب فضای مجازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.