فرهنگ ریشه شناختی افعال زبان فارسی

مولف:
یدالله منصوری (نویسنده)

ناشر:
آوای خاور

درباره کتاب:
فرهنگ ریشه شناختی افعال زبان فارسی عنوان کتابی است از یدالله منصوری که در 406 صفحه و توسط انتشارات آوای خاور در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یدالله منصوری، کتاب‌های ده گفتار درباره زبان خوارزمی(طهوری)، بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان پهلوی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه)(آوای خاور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.