فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه) (برپایه متن پهلوی مادیان هزاردادستان و دیگر متو ن پهلوی، پهلوی- انگلیسی- فارسی)

مولف:
یدالله منصوری (نویسنده)

ناشر:
آوای خاور

درباره کتاب:
فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه) (برپایه متن پهلوی مادیان هزاردادستان و دیگر متو ن پهلوی، پهلوی- انگلیسی- فارسی) عنوان کتابی است از یدالله منصوری که در 668 صفحه و توسط انتشارات آوای خاور در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یدالله منصوری، کتاب‌های ده گفتار درباره زبان خوارزمی(طهوری)، بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان پهلوی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ ریشه شناختی افعال زبان فارسی(آوای خاور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.