درآمدی بر متافلسفه [ترجمان فلسفه]

گروه مولفان:
سورن اوورگارد (نویسنده) | پل گیلبرت (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | استیون بروود (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | مهدی رعنایی (مترجم) | علیرضا صالحی (ویراستار)

ناشر:
ترجمان علوم انسانی

درباره کتاب:
درآمدی بر متافلسفه [ترجمان فلسفه] عنوان کتابی است از پل گیلبرت با ترجمه‌ی مهدی رعنایی که در 360 صفحه و توسط انتشارات ترجمان علوم انسانی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از An introduction to metaphilosophy، 2013.. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پل گیلبرت، کتاب‌های غلبه بر افسردگی(رشد)، رابطه درمانی در درمان های شناختی رفتاری(کتاب ارجمند)، رابطه درمانی در مداخلات شناختی رفتاری(آوای نور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
33,000 تومــان
موضوعات کتاب
فلسفه
Philosophy