از زنده رود تا نیاگارا (سفرنامه کانادا)

مولف:
احمد عابدینی (نویسنده)

ناشر:
گواهان

درباره کتاب:
از زنده رود تا نیاگارا (سفرنامه کانادا) عنوان کتابی است از احمد عابدینی که در 280 صفحه و توسط انتشارات گواهان در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Travelers' writings، Iranian است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد عابدینی، کتاب‌های فرهنگ انگلیسی - فارسی امروزی بر اساس کتاب Longman dictionary contemporary English(هدف نوین)، تفسیر سوره انفال(سرایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.