بازی های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی

مولف:
منیره عابدی درچه (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
بازی های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی عنوان کتابی است از منیره عابدی درچه که در 118 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازی های آموزشی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منیره عابدی درچه، کتاب‌های بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی شنیداری(یارمانا)، داستان های فکری برای کودکان ایرانی(یارمانا)، بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه(یارمانا)، داستان های فکری برای کودکان ایرانی(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.