عهد ناصری در گذر تاریخ (با تاملی در صدراعظم ها و اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن دوره)

گروه مولفان:
حمیدرضا صفاکیش (نویسنده) | رضا شعبانی (مقدمه نویس)

ناشر:
مهاجر

درباره کتاب:
عهد ناصری در گذر تاریخ (با تاملی در صدراعظم ها و اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن دوره) عنوان کتابی است از حمیدرضا صفاکیش که در 780 صفحه و توسط انتشارات مهاجر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا صفاکیش، کتاب‌های صفویان در گذرگاه تاریخ(سخن)، عباس، شاهکار بصیرت(مهاجر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.