اتمسفر معمارانه

گروه مولفان:
کریستین بورچ (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | یوهانی پالاسما (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | گرنوت بومه (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | مرتضی نیک فطرت (مترجم)

ناشر:
کتاب فکر نو

درباره کتاب:
اتمسفر معمارانه عنوان کتابی است از یوهانی پالاسما با ترجمه‌ی مرتضی نیک فطرت که در 176 صفحه و توسط انتشارات کتاب فکر نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Architectural atmospheres: on the experience and politics of architecture، [2014]. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوهانی پالاسما، کتاب‌های چشمان پوست(نشر چشمه)، چشمان پوست معماری و ادراکات حسی(پرهام نقش)، پرسش های ادراک پدیدارشناسی در معماری(کتاب فکر نو)، خیال مجسم(پرهام نقش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.