موسیقی قوم بختیاری (آوا- نواهای شادی و ناشادی)

گروه مولفان:
ثریا داودی حموله (نویسنده) | بهمن فردوسی (نویسنده)

ناشر:
افراز

درباره کتاب:
موسیقی قوم بختیاری (آوا- نواهای شادی و ناشادی) عنوان کتابی است از ثریا داودی حموله که در 366 صفحه و توسط انتشارات افراز در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ثریا داودی حموله، کتاب‌های کلمات بیش از آدمی رنج می برند!(شرکت نشر قطره)، نان و نمک میان گیسوان تهمینه(افراز)، کلمات بیش از آدمی رنج می برند(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.