تفسیر سوره انفال (تعاملات عمومی مالی و راهبردها و روش های مواجهه با دشمن به ضمیمه تقریری تازه از بحث خمس)

مولف:
احمد عابدینی (نویسنده)

ناشر:
سرایی

درباره کتاب:
تفسیر سوره انفال (تعاملات عمومی مالی و راهبردها و روش های مواجهه با دشمن به ضمیمه تقریری تازه از بحث خمس) عنوان کتابی است از احمد عابدینی که در 528 صفحه و توسط انتشارات سرایی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد عابدینی، کتاب‌های فرهنگ انگلیسی - فارسی امروزی بر اساس کتاب Longman dictionary contemporary English(هدف نوین)، از زنده رود تا نیاگارا(گواهان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.