خوشامدگویی به تناقض (جستاری در باب پارادوکس تناقض و تناقض باوری)

مولف:
رحمان شریف زاده (نویسنده)

ناشر:
کرگدن

درباره کتاب:
خوشامدگویی به تناقض (جستاری در باب پارادوکس تناقض و تناقض باوری) عنوان کتابی است از رحمان شریف زاده که در 134 صفحه و توسط انتشارات کرگدن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تناقض است. از رحمان شریف زاده، کتاب مذاکره با اشیا(نشر نی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان