سیاست اروپایی و برنامه هسته ای ایران

مولف:
علیرضا ثمودی پیله رود (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مفید

درباره کتاب:
سیاست اروپایی و برنامه هسته ای ایران عنوان کتابی است از علیرضا ثمودی پیله رود که در 400 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مفید در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انرژی اتمی است. از علیرضا ثمودی پیله رود، کتاب انجمن سری پروشیم(موسسه خبرگزاری فارس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.