علویان طبرستان

مولف:
احمدرضا بهنیافر (نویسنده)

ناشر:
شالان

درباره کتاب:
علویان طبرستان عنوان کتابی است از احمدرضا بهنیافر که در 212 صفحه و توسط انتشارات شالان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مازندران است. از احمدرضا بهنیافر، کتاب ایران؛ معمار برجسته تمدن در شمال هند(پرسمان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.