مدرس مرجع (چگونه بهترین مدرس حوزه خود باشیم و در زندگی دیگران تحول ایجاد کنیم؟)

مولف:
ژان بقوسیان (نویسنده)

ناشر:
کلید آموزش

درباره کتاب:
مدرس مرجع (چگونه بهترین مدرس حوزه خود باشیم و در زندگی دیگران تحول ایجاد کنیم؟) عنوان کتابی است از ژان بقوسیان که در 184 صفحه و توسط انتشارات کلید آموزش در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدرسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژان بقوسیان، کتاب‌های تبدیل رویا به ثروت(نگاه نوین)، انسان 2020(تعالی)، استخدام و اخراج(کلید آموزش)، کتاب سیب(بهارسبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان