عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه

گروه مولفان:
حسین تاجمیر ریاحی (نویسنده) | سید سجاد صلاحی (نویسنده) | علی پورعابدین (نویسنده)

ناشر:
ارکان دانش

درباره کتاب:
عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه عنوان کتابی است از حسین تاجمیر ریاحی که در 156 صفحه و توسط انتشارات ارکان دانش در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زلزله است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان