روش های اجرایی ساختمان

گروه مولفان:
محسن یکه فلاح (نویسنده) | علیرضا زمانی نوری (نویسنده) | حسام رهنما (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
روش های اجرایی ساختمان عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس که در 137 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.