پایان عصر قاجار

مولف:
مرتضی میرحسینی (نویسنده)

ناشر:
کتاب کوله پشتی

درباره کتاب:
پایان عصر قاجار عنوان کتابی است از مرتضی میرحسینی که در 264 صفحه و توسط انتشارات کتاب کوله پشتی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی میرحسینی، کتاب‌های سی قرن و سی حادثه(کتاب کوله پشتی)، از نادرشاه تا آقامحمدخان(کوله پشتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.