اصلاح یا انقلاب (دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران (1353 - 1357))

مولف:
محمدحسین خسروپناه (نویسنده)

ناشر:
پیام امروز

درباره کتاب:
اصلاح یا انقلاب (دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران (1353 - 1357)) عنوان کتابی است از محمدحسین خسروپناه که در 592 صفحه و توسط انتشارات پیام امروز در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین خسروپناه، کتاب‌های نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران(پردیس دانش)، خاطرات سیامک لطف الهی از سازمان انقلابی تا انقلاب(خجسته)، سید محمدباقر امامی و کروژک های مارکسیستی او(پردیس دانش)، گریگور یقیکیان گرایشی در سوسیال دموکراسی ایران 1327-1289 ه. ش(شیرازه کتاب ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.