لطفا زامبی نباشید! (وسوسه مقاومت نائذیر فضای مجازی)

گروه مولفان:
آدام ال. آلتر (نویسنده) | هوشمند دهقان (نویسنده)

ناشر:
پیام امروز

درباره کتاب:
لطفا زامبی نباشید! (وسوسه مقاومت نائذیر فضای مجازی) عنوان کتابی است از هوشمند دهقان که در 170 صفحه و توسط انتشارات پیام امروز در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Irresistible: the rise of addictive technology and the business of keeping us hooked، 2017. موضوع اصلی این کتاب روانشناسی عملی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هوشمند دهقان، کتاب‌های آتاتورک(فرهنگ رسا)، ابن عربی، وارث انبیاء(فرهنگ رسا)، در کافه اگزیستانسیالیستی(پیام امروز)، سقراط مردی برای روزگار ما(پیام امروز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.