خاطرات ریچارد فرای

مولف:
بهمن زبردست (نویسنده)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
خاطرات ریچارد فرای عنوان کتابی است از بهمن زبردست که در 166 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ شفاهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن زبردست، کتاب‌های رفیق لنین سنگی(نشر ثالث)، به دنبال سراب(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.