درس هایی برای خوش زیستن در زندگی زناشویی

گروه مولفان:
آندره موروا (نویسنده) | حسینعلی هروی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
درس هایی برای خوش زیستن در زندگی زناشویی عنوان کتابی است از آندره موروا با ترجمه‌ی حسینعلی هروی که در 131 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cours de bonhe ur conjugal، [1951].. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آندره موروا، کتاب‌های هنر زندگی کردن(اقبال)، هنر خوب زندگی کردن(جامی)، خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها(پریان)، در هوای او(رئیسی (افست گرافیک))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان