شجاعت در برهوت (جستجوی وابستگی واقعی و شجاعت دستیابی به خوداتکایی)

گروه مولفان:
سی. برنی براون (نویسنده) | سیده فرزانه حسینی (مترجم)

ناشر:
میلکان

درباره کتاب:
شجاعت در برهوت (جستجوی وابستگی واقعی و شجاعت دستیابی به خوداتکایی) عنوان کتابی است از سی. برنی براون با ترجمه‌ی سیده فرزانه حسینی که در 176 صفحه و توسط انتشارات میلکان در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Braving the wilderness: the quest for true belonging and the courage to stand alone. موضوع اصلی این کتاب فردیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سی. برنی براون، کتاب‌های موهبت کامل نبودن(صابرین)، زندگی با تمام وجود(آسمان نیلگون)، زندگی شجاعانه(آموزه)، جرئت بسیار(آسمان نیلگون)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان