مکتوبات خیالی (اسنادی از گفتمان سیاسی عصر مشروطه)

مولف:
علی باغدار دلگشا (نویسنده)

ناشر:
روشنگران و مطالعات زنان

درباره کتاب:
مکتوبات خیالی (اسنادی از گفتمان سیاسی عصر مشروطه) عنوان کتابی است از علی باغدار دلگشا که در 236 صفحه و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نامه های تخیلی است. از علی باغدار دلگشا، کتاب نامه های زنان ایرانی(روشنگران و مطالعات زنان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.