آگوست

گروه مولفان:
روبم فونسکا (نویسنده) | زهرا رهبانی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
آگوست عنوان کتابی است از روبم فونسکا با ترجمه‌ی زهرا رهبانی که در 368 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Agosto: romance. موضوع اصلی این کتاب داستان های برزیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان