منش روشنفکری

مولف:
فریبرز رئیس دانا (نویسنده)

ناشر:
گل آذین

درباره کتاب:
منش روشنفکری عنوان کتابی است از فریبرز رئیس دانا که در 136 صفحه و توسط انتشارات گل آذین در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریبرز رئیس دانا، کتاب‌های چند کاوش در سیاست و جامعه(گل آذین)، جهانی سازی قتل عام اقتصادی(موسسه انتشارات نگاه)، گفت آمدهایی در شعر معاصر ایران(دیگر)، بربریت واقعا موجود(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.