قانون اخلاق (بر پایه نقد عقل به عقل)

گروه مولفان:
علی عابدی شاهرودی (نویسنده) | سید حمیدرضا حسنی (نویسنده)

ناشر:
کتاب طه

درباره کتاب:
قانون اخلاق (بر پایه نقد عقل به عقل) عنوان کتابی است از سید حمیدرضا حسنی که در 592 صفحه و توسط انتشارات کتاب طه در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حمیدرضا حسنی، کتاب‌های عوامل فهم متن(شرکت نشر کتاب هرمس)، پارادایم های تحقیق در علوم انسانی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، انسان کنش شناسی هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، انسان کنش شناسی پوزیتیویستی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.