روشنفکران و دولت در ایران (سیاست، گفتار، و تنگنای اصالت)[مجموعه جامعه و سیاست/ 3]

گروه مولفان:
نگین نبوی (نویسنده) | حسن فشارکی (مترجم)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
روشنفکران و دولت در ایران (سیاست، گفتار، و تنگنای اصالت) [مجموعه جامعه و سیاست/3] عنوان کتابی است از نگین نبوی با ترجمه‌ی حسن فشارکی که در 289 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Intellectuals and the state in Iran: politics، discourse، and the dilemma of authencity، 2003. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. از نگین نبوی، کتاب روشنفکران و دولت در ایران(شیرازه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.