فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشی (1250-1300 شمسی)

مولف:
سعید رفیعی خضری (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشی (1250-1300 شمسی) عنوان کتابی است از سعید رفیعی خضری که در 624 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از سعید رفیعی خضری، کتاب فرهنگ واژه ها و عبارت های اصطلاحی در ادبیات داستانی و نمایشی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان